Wzmocniona wiara w wymiar sprawiedliwości!

Patryk Zbroja            27 czerwca 2014            Komentarze (0)

Witam Ciebie serdecznie!

Piszę na fali dużego entuzjazmu, który mnie ogarnął po dzisiejszym wyroku Sądu II instancji, który w całości zaakceptował zarzuty i twierdzenia, które przedstawiłem w apelacji 🙂

W dużym skrócie – sprawa dotyczyła naprawy pojazdu japońskiej (mniej popularnej) marki oraz najmu pojazdu zastępczego, z którego poszkodowany korzystał w tym samym czasie. Postępowanie prowadzone było przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy kolizji, czyli z tzw. polisy OC. Reprezentowałem interesy poszkodowanego.

Ubezpieczyciel kwestionował przede wszystkim koszty naprawy (np. uznając że stawka za roboczogodzinę pracy to 50 zł, a nie 150 zł; a do wymiany jest jedna opona i powinna być zamieniona na używaną, a nie dwie nowe) oraz okresu najmu pojazdu zastępczego, w sytuacji gdy naprawa przedłużyła się z uwagi na konieczność sprowadzenia części zamiennej (reflektora) z Kraju Kwitnącej Wiśni.

W czasie procesu poszkodowany przedstawił wystawione przez Autoryzowany Serwis Obsługi pojazdów tej marki fakturę za naprawę pojazdu, kalkulację naprawy oraz fakturę za najem pojazdu zastępczego w okresie naprawy, dowody zapłaty kwot wynikających z tych faktur oraz dodatkowo dowody z zeznań świadków – przedstawiciela poszkodowanego i przedstawiciela ASO na okoliczności związane z naprawą i jej czasem.

Na wniosek pozwanego został przeprowadzony dowód z opinii biegłego, który uznał że koszt naprawy powinien być nieco niższy (od zapłaconego przez poszkodowanego), a okres najmu pojazdu zastępczego krótszy (bo nie powinno czekać się tak długo na część zamienną).

Nie ukrywam, że przy tych dowodach i dokonanych ustaleniach, wyrok Sądu I instancji oddalający powództwo na niekorzyść mojego klienta był dla mnie dużym zaskoczeniem i niemiłą niespodzianką….

Dobrze, że w standardzie procedury cywilnym mamy jednak dwuinstancyjne postępowanie.

Wniosłem apelację, która okazała się skuteczna!

Najważniejsze zarzuty, podzielone przez Sąd II instancji, są następujące (oczywiście w dużym skrócie):

1) w przypadku naprawy uszkodzonego pojazdu oraz pokrycia wynagrodzenia z tego tytułu ewentualna opinia biegłego sądowego może mieć jedynie charakter pomocniczy; to ubezpieczyciel bowiem musi wykazać, że koszt naprawy poniesiony przez poszkodowanego jest rażąco wygórowany; nie jest tak, że poszkodowany ma udowodnić, że „nie przepłacił” lub też że „się nie wzbogacił”; decydujące znaczenie ma kwota zapłacona przez poszkodowanego, a nie opinia biegłego;

2) okres najmu pojazdu zastępczego, o ile jest wykazany przekonującymi dowodami (dokumentami i zeznaniami świadków), nie może być uznany za nadmierny, jeżeli przyczyna wynika z uzasadnionego oczekiwania na część zamienną, niezbędną do naprawy pojazdu uszkodzonego.

Uff…..

Tak oto wzmocniłem wiarę Klienta i swoją w skuteczność wymiaru sprawiedliwości 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: