Odszkodowanie po wypadku – nie zgadzam się

Patryk Zbroja            21 września 2013            Komentarze (1)

ID-10047041Nie zgadzam się jednak z linią orzeczniczą w sprawach o odszkodowanie po wypadku, którą przedstawiłem tutaj.

Nie mogę się zgodzić  przede wszystkim z twierdzeniem, że gdy jesteś poszkodowanym, o Twoim „zubożeniu” możemy mówić jedynie wtedy, gdy zapłacisz warsztatowi określoną kwotę pieniędzy.

Przecież, nawet gdy zawierasz umowę cesji wierzytelności z warsztatem i nie płacisz faktycznie żadnej gotówki za wykonaną naprawę, to w istocie zaspokajasz roszczenia warsztatu. Co prawda nie poprzez zapłatę, ale przez przelew wierzytelności wobec zakładu ubezpieczeń. Tyle tylko, że ten przelew ma swoją ekonomiczną wartość, równą kosztowi naprawy Twojego pojazdu w tym warsztacie.

Z drugiej strony patrząc, w wyniku przelewu tracisz przelewaną wierzytelność (czyli nie możesz już jej dochodzić przeciwko zakładowi ubezpieczeń). W konsekwencji, dochodzi do realnego zmniejszenia Twojego majątku jako poszkodowanego. Skutek jest podobny do tego, który zachodzi w sytuacji gdybyś zapłacił warsztatowi gotówkę.

Dlatego właśnie, nie zgadzam się z koncepcją, która odróżnia sytuację poszkodowanego płacącego gotówką od sytuacji poszkodowanego „płacącego” przelewem. Zakłada ona w sposób nader jednostronny, żebyś najpierw sam pokrył koszt naprawy pojazdu. A Ty nie tylko nie musisz mieć wystarczających środków finansowych w tym celu, ale i możesz mieć już dość załatwiania i borykania się ze skutkami nagłej i nieprzyjemnej sytuacji, z którą jesteś zmuszony się mierzyć. Masz prawo do wyboru takiego warsztatu, który zajmie się tym za Ciebie.

Takie rozwiązanie jest jednak niezgodne z „duchem prawa”. Pojęcie szkody i odszkodowania po wypadku należy zawsze rozumieć szeroko. Głównym celem wykładni przepisów i sądowej praktyki powinna być w tym przypadku przecież ochrona poszkodowanego.

Na Twoje pocieszenie mogę tylko dopisać, że na całe szczęście większość Sądów podziela ten pogląd 🙂

Do boju zatem!

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: