Odszkodowanie po wypadku – jakie są możliwe konsekwencje naprawy bezgotówkowej?

Patryk Zbroja            20 września 2013            Komentarze (1)

Pisałem ostatnio o tym, czy aby uzyskać odszkodowanie po wypadku muszę płacić gotówką warsztatowi, czy też mogę zrobić to bezgotówkowo.

Obiecałem, że przedstawię swoje zdanie na temat niekorzystnej dla przeciwników zakładów ubezpieczeń linii orzecznictwa.

Teraz będzie trochę bardziej prawniczo:

Tak więc, niektóre Sądy argumentują, że skoro warsztat zawarł z Tobą umowę przelewu wierzytelności i umówiliście się, że wynagrodzeniem za naprawę pojazdu będzie przelew wierzytelności przysługujący od zakładu ubezpieczeń, to warsztat skumulował w sobie rolę podmiotu naprawiającego szkodę i podmiotu uprawnionego do otrzymania odszkodowania

Na tej podstawie Sądy te twierdzą, że nie zobowiązałeś się w ogóle do zapłaty wynagrodzenia wobec warsztatu (!), bo treścią Twojego świadczenia jest jedynie przelew wierzytelności wobec zakładu ubezpieczeń, a nie konkretne zobowiązanie finansowe (a najlepiej zapłacona gotówka).

Sądy te akcentują dalej, że w takiej sytuacji w Twoim majątku nie powstało zobowiązanie względem warsztatu do zapłaty kosztów naprawy. W konsekwencji zaś, warsztat na podstawie umowy cesji nie nabył od Ciebie roszczenia w ustalonej przez strony wysokości kosztów naprawy. Nabył co najwyżej roszczenie odszkodowawcze, którego wysokość musi być dodatkowo określona dodatkowymi dowodami. Dowodami takimi nie są zlecenie warsztatowe, faktura, czy zeznania stron tej umowy. W praktyce ustalenia takie muszą być dokonane w opinii biegłego.

Tu się pojawia problem, bo na ogół treść opinii biegłego przyjmuje jako podstawę rozważań co do kosztów mocno uśrednione stawki pracy warsztatu w danym rejonie (czytaj: uśrednione w dół). A to sprawia, że wysokość odszkodowania zasądzona w sprawach tego typu jest niższa niż kwota wynagrodzenia ustalona przez Ciebie z  warsztatem.

Drugi aspekt, bardziej procesowy jest taki, że w zasadzie już w pozwie powód (którym jest warsztat powołujący się na zawartą z Tobą umowę cesji) powinien zawnioskować o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego (na swój koszt). Jeżeli tego nie zrobi naraża się na brak uwzględnienia takiego wniosku na późniejszym etapie postępowania.

W każdym razie – oddalenie powództwa z powodu braku opinii lub brak całkowitego zasądzenia kwoty od zakładu ubezpieczeń sprawia, że warsztat w konkretnym przypadku może zwrócić się do Ciebie o zapłatę pozostałej części kosztów wykonanej przez niego naprawy Twojego uszkodzonego pojazdu.

Taki pogląd jest bardzo istotny dla strategii prowadzenia spraw sądowych o odszkodowanie po wypadku.

Ale ja się z nim zgodzić nie potrafię…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: